Toekomende tijd in het Engels

Oefenen met de Future Continuous (I will be going)

 • oefening 1: invuloefening met de vorm van de future continuous
 • oefening 2: invuloefening met de vorm van de future continuous
 • oefening 3: invuloefening met de vorm van de future continuous
 • oefening 4: multiple choice oefening waarin je moet bepalen of de future continuous correct wordt gebruikt of niet

Oefenen met de Future Perfect (I will have gone)

 • oefening 1: invuloefening met de vorm van de future perfect
 • oefening 2: invuloefening met de vorm van de future perfect
 • oefening 3: twee invuloefeningen met de vorm van de future perfect
 • oefening 4: invuloefening met de vorm van de future perfect
 • oefening 5: multiple choice oefening met de vorm van de future perfect

Oefenen met de Future Perfect Continuous (I will have been going)

 • oefening 1: invuloefening met de vorm van de future perfect continuous
 • oefening 2: multiple choice oefening met de vorm van de future perfect continuous

Oefenen met de Future Simple (I will work) en de Present Simple (I work)

 • oefening 1: invuloefening met future simple en present simple
 • oefening 2: invuloefening met future simple en present simple
 • oefening 3: invuloefening met future simple en present simple
 • oefening 4: invuloefening met future simple en present simple

Oefenen met Future Simple (I will work) en to be going to + heel werkwoord

 • oefening 1: multiple choice oefening met will en to be going to
 • oefening 2: invuloefening met will en to be going to
 • oefening 3: invuloefening met will en to be going to
 • oefening 4: multiple choice oefening met will en to be going to
 • oefening 5: invuloefening met will en to be going to
 • oefening 6: invuloefening met will en to be going to
 • oefening 7: invuloefening met will en to be going to

Oefenen met Future Simple (I will work) en Present Continuous (I am working)

 • oefening 1: invuloefening met de future simple en present continuous

Oefenen met de Future Continuous (I will be going) en de Future Simple (I will go)

 • oefening 1: multiple choice oefening met de future continuous en de future simple
 • oefening 2: invuloefening met de future continuous en de future simple
 • oefening 3: multiple choice oefening met de future continuous en de future simple
 • oefening 4: invuloefening met de future continuous en de future simple

Oefenen met de Future Perfect (I will have gone) en de Future Simple (I will go)

 • oefening 1: multiple choice oefening met de future perfect en de future simple
 • oefening 2: multiple choice oefening met de future perfect en de future simple
 • oefening 3: invuloefening met de future perfect en de future simple (I will go)

Oefenen met de Future Continuous (I will be going) en de Future Perfect Continuous (I will have been going)

 • oefening 1: multiple choice oefening met de future continuous en de future perfect Continuous
 • oefening 2: invuloefening met de future continuous, future perfect en de future perfect continuous
 • oefening 3: invuloefening met de future continuous en de future perfect continuous
 • oefening 4: invuloefening met de future continuous en de future perfect continuous
 • oefening 5: multiple choice oefening met de future continuous en de Future Perfect Continuous

Oefenen met de Future Continuous (I will be going) en de Future Perfect (I will have gone)

 • oefening 1: invuloefening future continuous and future perfect
 • oefening 2: invuloefening future continuous and future perfect
 • oefening 3: invuloefening future continuous and future perfect
 • oefening 4: invuloefening future continuous and future perfect
 • oefening 5: invuloefening future continuous and future perfect

Oefenen met Future Simple (I will work) en to be going to + heel werkwoord en de Present Continuous (I am working)

 • oefening 1: invuloefening met will, to be going to en de present continuous
 • oefening 2: invuloefening met will, to be going to en de present continuous

Oefenen met 4 toekomende tijden of meer

 • oefening 1: multiple choice oefening met will, to be going to, present continuous en de simple present
 • oefening 2: invuloefening met will, to be going to, present continuous en de simple present
 • oefening 3: multiple choice oefening met will, to be going to, present continuous en de simple present
 • oefening 4: multiple choice oefening met alle toekomende tijden
 • oefening 5: twee oefeningen met de future simple, going to, future perfect, present continuous en de simple present