Oefeningen met een mix van hulpwerkwoorden

Oefenen met would, wouldn’t, should, shouldn’t, must, have to

 • oefening 1: multiple choice oefening met should, would, shouldn’t en wouldn’t
 • oefening 2: multiple choice oefening met will en would
 • oefening 3: zet zinnen met will in de verleden tijd.
 • oefening 4: maak zinnen met would, wouldn’t en if (advanced)
 • oefening 5: multiple choice oefening met would like
 • oefening 6: multiple choice oefening met should en would
 • oefening 7: multiple choice oefening met should en must
 • oefening 8: multiple choice oefening met should en have to
 • oefening 9: invuloefening met should, must en mustn’t

Oefenen met o.a. must, may, might, can, can’t, could, would en should

 • oefening 1: multiple choice oefening met could, might, would en should
 • oefening 2: invuloefening met can, could, have to, must, might en should
 • oefening 3: sleur en pleur oefening met can, could, may, might, should en would.
 • oefening 4: invuloefening met must, can’t, could, may en might
 • oefening 5: multiple choice oefening met can, could, may, might en must
 • oefening 6: invuloefening met can, could, may en might
 • oefening 7: multiple choice oefening met can, cannot, couldmay (not) en might (not)
 • oefening 8: multiple choice oefening met can, couldn’t, should, shouldn’t en must
 • oefening 9: invuloefening met should, shouldn’t, can, can’t en couldn’t

Oefenen met alle hulpwerkwoorden door elkaar

 • oefening 1: multiple choice oefeningen met verschillende hulpwerkwoorden
 • oefening 2: verschillende invuloefeningen met should, shouldn’t, should have, shouldn’t have , don’t have to, doesn’t have to, must, mustn’t en must have
 • oefening 3: invuloefening met could (have), couldn’t (have), couldn’t have been, didn’t have, had(n’t), may (have), may not have, might (have), might not have, must (have), must not have, mustn’t (be), mustn’t have, should (have), shouldn’t (be), shouldn’t have (been), would(n’t) have
 • oefening 4: multiple choice oefening met have to, must, don’t have to, must, should, ought to
 • oefening 5: multiple choice oefening met verschillende hulpwerkwoorden

Misschien vind je onderstaande pagina’s met oefeningen nuttig: