to be going to

Vorm en gebruik

Hoe ziet een constructie met ‘to be going to’ eruit en wanneer gebruik je hem?

vorm

be (am/are/is) + going to + heel werkwoord (I am going to get back to work.)

gebruik

 • een voornemen in de toekomst (je hebt iets besloten en je gaat het in de toekomst uitvoeren (I am going to clean my room.)
 • een voorspelling gebaseerd op aanwijzingen (Look at those clouds. It’s going to rain.)

Oefeningen met de vorm van to be going to

 • oefening 1: invuloefening met to be going to in een bevestigende zin
 • oefening 2: invuloefening met ontkennende zinnen
 • oefening 3: invuloefening met bevestigende, ontkennende en vragende zinnen
 • oefening 4: invuloefening met bevestigende, ontkennende en vragende zinnen
 • oefening 5: invuloefening met bevestigende zinnen

Oefenen met Future Simple (I will go) en to be going to + heel werkwoord

 • oefening 1: multiple choice oefening met will en to be going to
 • oefening 2: invuloefening met will en to be going to
 • oefening 3: invuloefening met will en to be going to
 • oefening 4: multiple choice oefening met will en to be going to
 • oefening 5: invuloefening met will en to be going to
 • oefening 6: invuloefening met will en to be going to
 • oefening 7: invuloefening met will en to be going to
 • oefening 8: invuloefening over het verschil tussen will en to be going to

Misschien vind je onderstaande pagina’s met oefeningen nuttig: