will, won’t, shall, shan’t oefeningen

Oefenen met will, won’t, shall, shan’t (elementary)

Oefenen met voorwaardelijke bijzinnen type 1 (if + simple present + will of won’t)

  • oefening 1: multiple choice met will of simple present
  • oefening 2: multiple choice met will en simple present
  • oefening 3: invuloefening met will en simple present
  • oefening 4: invuloefening met will of simple present

Misschien vind je onderstaande pagina met oefeningen nuttig:

  • oefeningen met will, would, shall, should
  • oefeningen met de toekomende tijd (Future Simple, be going to, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future Continuous, Simple Present, Present Continuous)
  • oefeningen met modaliteiten: in staat zijn, toestemming, waarschijnlijkheid, logische gevolgtrekking, noodzakelijkheid, verzoek en verplichting
  • oefeningen met if-zinnen (voorwaarde)