Kijken en luisteren: oefenen met Ted Talks

Kijk – en luistervaardigheid in een vreemde taal vereist nogal wat vaardigheden. Naast een goede beheersing van de grammatica moet je over een voldoende woordenschat beschikken om te begrijpen waar de spreker het over heeft. Bovendien moet je je goed kunnen concentreren. Zonder deze vaardigheden is het lastig te begrijpen waar je naar luistert.

Met behulp van onderstaande interactieve lessen kun je je kijk- en luistervaardigheid alleen en ongestoord oefenen. Je kunt je vaardigheden trainen door de onderstaande Ted Talks lessen te doen. Bij de Ted Talk worden er (meestal) twee soort vragen gesteld. De eerste paar vragen zijn woordenschat vragen die je voorbereiden op moeilijk en belangrijke woorden die in de Ted Talk woorden gebruikt. De overige vragen zijn begripsvragen.

Ted Talk The surprising science of happiness van Dan Gilbert

Ted Talk The magic washing machine van Hans Rosling

TED is een organisatie zonder winstoogmerk die zich erop toelegt ideeën te verspreiden, meestal in de vorm van korte, krachtige toespraken (18 minuten of minder). TED begon in 1984 als een conferentie waar de thema’s Technology, Entertainment en Design samenkwamen. Vandaag de dag komen echter bijna alle onderwerpen aan bod — van wetenschap tot business en mondiale problemen — in meer dan 100 talen.

(source: TED: our organization)