uitleg

its is een bezittelijk voornaamwoord en duidt het bezit van een dier aan of van een ding. In het Nederlands zeggen we z’n of zijn.You should find that poor animal and put it out of its misery.
When the world turns its back on you, you turn your back on the world!
it’s is de samentrekking van it is of it has en het betekent het is of het heeft.It’s (= it is) perfectly understandable, Charlotte”, my mother said.
It’s (= it has) been going since 1990 when I was a junior in college.

het verschil tussen its en it’s : oefeningen

nuttige pagina’s

  • oefeningen over het verschil tussen they, their en they’re
  • oefeningen met bezittelijke voornaamwoorden (my/mine/of mine, your/yours/ of yours, etc.)
  • oefeningen met persoonlijke voornaamwoorden (I/me, you, he/him, etc.)
  • oefeningen met am/is/are
  • oefeningen met has/have/had