Vorm

bevestigende/ontkennende/vragende zinnen

3e persoon enkelvoud (has been + tegenwoordig deelwoord) : he/she/it has been working / has not been working / hasn’t been working / has he/she/it been working?

andere personen (have been + tegenwoordig deelwoord) : I/you/we/they have been working / have not been working / haven’t been working / have I/you/we/they been working?

Oefeningen

Oefenen met de Present Perfect Continuous (I have been going, he has been going)

  • oefening 1: invuloefening met de perfect present continuous in bevestigende zinnen
  • oefening 2: invuloefening met de perfect present continuous in ontkennende zinnen
  • oefening 3: invuloefening met de perfect present continuous
  • oefening 4: invuloefening met de perfect present continuous
  • oefening 5: multiple choice oefening met het gebruik van for en since in de perfect present continuous
  • oefening 6: invuloefening met de present perfect continuous

Nuttige pagina’s