Vorm

lijdende vorm: een vorm van to be + voltooid deelwoord

 bedrijvende vormlijdende vorm
present perfectJack has built a house.A house has been built (by Jack).
 Jack has sold houses.Houses have been sold (by Jack).
past perfectJack had built a house.A house had been built (by Jack).
 Jack had sold houses.Houses had been sold (by Jack).
 lijst onregelmatige werkwoorden

Oefeningen

het maken van lijdende zinnen in de present perfect (A house has been built)

 • oefening 1: invuloefening waarin je lijdende zinnen maakt in de present perfect
 • oefening 2: invuloefening waarin je lijdende zinnen maakt in de present perfect

het lijdend maken van bedrijvende zinnen in de present perfect (He has built a house ⇒ A house has been built)

 • oefening 1: invuloefening waarin je een bedrijvende zin (present perfect) lijdend maakt
 • oefening 2: invuloefening waarin je een bedrijvende zin (present perfect) lijdend maakt
 • oefening 3: invuloefening waarin je een bedrijvende zin (present perfect) lijdend maakt
 • oefening 4: invuloefening waarin je een bedrijvende zin (present perfect) lijdend maakt
 • oefening 5: invuloefening waarin je een bedrijvende zin (present perfect) lijdend maakt
 • oefening 6: invuloefening waarin je een bedrijvend gezegde (present perfect) lijdend maakt

het lijdend maken van bedrijvende zinnen in de past perfect (He had built a house ⇒ A house had been built)

 • oefening 1: invuloefening waarin je een bedrijvende zin (past perfect) lijdend maakt
 • oefening 2: invuloefening waarin je een bedrijvende zin (past perfect) lijdend maakt
 • oefening 3: invuloefening waarin je een bedrijvende zin (past perfect) lijdend maakt
 • oefening 4: invuloefening waarin je een bedrijvende zin (past perfect) lijdend maakt

Nuttige pagina’s

 • oefeningen met het herkennen van de lijdende of bedrijvende vorm
 • oefeningen met de Simple Present Passive (The house is built)
 • oefeningen met de Simple Past Passive (The house was built)
 • oefeningen met de Continuous Passive (The house is/was being built)
 • oefeningen met Future en Modal Passive (The house will be built / The house may have been built)
 • oefeningen met de lijdende vorm in verschillende tijden
 • oefeningen met de Personal Passive (She is known to have built a house)
 • oefeningen met de Double Object Passive (She was given a house / A house was given)