Vorm

bevestigende/ontkennende/vragende zinnen

had been + tegenwoordig deelwoord : had been working / had not been working / hadn’t been working / had I/you/he/she/it/we/they been working?

Oefeningen

Oefenen met de Past Perfect Continuous (he had been going)

  • oefening 1: invuloefening met de past perfect continuous
  • oefening 2: maak zinnen in de past perfect continuous
  • oefening 3: invuloefening met de past perfect continuous
  • oefening 4: invuloefening met de past perfect continuous
  • oefening 5: verschillende invuloefeningen met de past perfect continuous

Nuttige pagina’s