wanneer gebruik je some of any

some in bevestigende zinnen een bepaald aantal,
een bepaalde hoeveelheid
(wat, enkele, een paar)
There are some biscuits left.
– in vragen waarin je het antwoord ‘ja’ verwacht
– in verzoeken of als je iets aanbiedt
Could I have some attention, please?
Would you like some wine?
any – in ontkennende zinnen (+ NOT)
– in combinatie met ‘negatieve’ woorden zoals hardly, barely, scarcely, never, etc.
There isn’t any cheese left.
There is hardly any cheese left. (= bijna geen)
in vragen waarin je niet weet of het antwoord ‘ja’ of ‘nee’  is Have you got any money?
 • some en any gebruik je voor meervoud of voor ontelbare zelfstandige naamwoorden.
 • de keuze tussen someone / anyone (iemand), something / anything (iets), somebody / anybody (iemand), somewhere / anywhere (ergens) is hetzelfde als tussen some en any.
 • een bevestigende zin bevat geen not/n’t en is geen vraag.

oefenen met some en any

some of any

 • oefening 1: multiple choice oefening met any en some
 • oefening 2: multiple choice oefening met any en some
 • oefening 3: multiple choice oefening met any en some
 • oefening 4: multiple choice oefening met any en some
 • oefening 5: multiple choice oefening met any en some
 • oefening 6: multiple choice oefening met any en some
 • oefening 7: invuloefening met some en any
 • oefening 8: multiple choice oefening o.a. over het verschil tussen some en any in vragen

something/anything, someone/anyone, somewhere/anywhere, etc.

 • oefening 1: invuloefening met something, anything, someone, anyone, somewhere, anywhere
 • oefening 2: invuloefening met anybody / somebody / nobody (not anyone / someone / anyone)
 • oefening 3: multiple choice oefening met any/some, someone/anyone, something/anything, somewhere/anywhere