Oefenen met verschillende toekomende tijden in het Engels

  • I am going to buy this – to be going to: een voornemen in de toekomst (je hebt iets besloten en je gaat het in de toekomst uitvoeren) / een voorspelling gebaseerd op aanwijzingen
  • I will work – future simple: neutrale toekomst: iets dat sowieso gaat gebeuren / spontane beslissing (op het moment van spreken) / menen, hopen, denken of iets aannemen over de toekomst
  • I will be workingfuture continuous: iets is voor een tijdstip in de toekomst begonnen en zal na dat tijdstip waarschijnlijk nog doorgaan / toekomst zonder een voornemen vooraf: iets zal gebeuren bij een normale gang van zaken
  • I will have workedfuture perfect: iets zal voor een bepaald punt in de toekomst voltooid of klaar zijn
  • I will have been workingfuture perfect continuous: een handeling duurt een bepaalde tijd tot een specifiek tijdstip in de toekomst waarbij nadruk ligt op de lengte van de handeling
  • future mix, alle toekomende tijden door elkaar heen oefenen
The past, the present and the future walked into a bar. It was tense. | Engels Klaslokaal