Kijken en luisteren: The surprising science of happiness

In deze interactieve les ga je je Engelse kijk- en luistervaardigheid oefenen door te kijken en luisteren naar Dan Gilberts TED Talk over The surprising science of happiness.
ERK niveau: B2/C1
tijd: ± 30 minuten

Informatie over de vragen

De eerste vragen zijn vocabulaire vragen die je voorbereiden op een aantal moeilijke en belangrijke woorden in de Ted Talk. De overige vragen zijn begripsvragen. De interactieve les is voor het grootste gedeelte in het Engels, alleen de vocabulaire vragen zijn – gedeeltelijk – in het Nederlands. Mocht je de hele les in het Engels willen doen, klik dan hier >>.

Informatie over Dan Gilbert

Dan Gilbert gelooft dat de meesten van ons bij onze levenslange zoektocht naar geluk gebruik maken van de verkeerde schatkaart. Onze hersenen schatten systematisch verkeerd in wat ons gelukkig maakt. Net zoals optische illusies ons iets doen zien wat er niet is of in feite iets anders is. Iedereen wordt volgens hem op dezelfde manier voor de gek wordt gehouden. Deze grilligheden in onze cognitie maken dat mensen maar slechte voorspellers zijn van hun eigen geluk. Meer informatie over Dan Gilbert (bron: www.ted.com/speakers)

Informatie over TED

TED is een organisatie zonder winstoogmerk die zich erop toelegt ideeën te verspreiden, meestal in de vorm van korte, krachtige toespraken (18 minuten of minder). TED begon in 1984 als een conferentie waar de thema’s Technology, Entertainment en Design samenkwamen. Vandaag de dag komen echter bijna alle onderwerpen aan bod — van wetenschap tot business en mondiale problemen — in meer dan 100 talen.
(bron: TED: our organization)