Literatuur

  • BBC English Literature, een BBC site ter voorbereiding van de Engelse GCSEs (examens). Informatie over romans, kort verhalen, toneelstukken en gedichten.
  • eNotes, veel informatie over Engelse boeken (analyse, karakters, thema’s, etc).
  • The Literature Network, een database gevuld met 3500 Engelse boeken, meer dan 4400 short stories en gedichten van meer dan 260 schrijvers. En ook nog veel literaire quizzen.
  • The Global Shakespeares Video & Performance Archive, opnames van Shakespeares toneelstukken
  • Shmoop, veel informatie over Engelse boeken en gedichten (analyse, karakters, thema’s, etc).
  • Sparknotes, veel informatie over Engelse boeken (analyse, karakters, thema’s, etc).
  • Teach It, heel veel informatie over Engelse boeken en gedichten (analyse, karakters, thema’s, etc). Lange lijst met veel links: scroll een stuk naar beneden en let op de woorden guide en tutorial. 
  • Algemeen letterkundig lexicon, alle mogelijke literaire termen uitgelegd

Literatuurgeschiedenis

Taal

  • Language Timeline, volg de veranderingen die het Engels door de eeuwen heeft doorgemaakt.

Media

Oefenen met lezen

Oefenen met kijken en luisteren

Oefenen met schrijven

Oefenen met spreken

Quizzen

Woordenschat