Vorm

lijdende vorm: een vorm van to be + voltooid deelwoord

  bedrijvende vorm lijdende vorm
simple present Jack builds a house. A house is built (by Jack).
simple past Jack built a house. A house was built.
present perfect Jack has built a house. A house has been built.
past perfect Jack had built a house. A house had been built.
present continuous Jack is building a house. A house is being built.
past continuous Jack was building a house. A house was being built.
future simple Jack will build a house. A house will be built.
  lijst onregelmatige werkwoorden  

Oefeningen

Oefenen met het herkennen van de bedrijvende vorm (He builds a house) en lijdende vorm (A house is built (by him))

 • oefening 1: multiple choice oefening waarin je moet bepalen of een zin bedrijvend of lijdend is
 • oefening 2: multiple choice oefening waarin je moet bepalen of een zin bedrijvend of lijdend is
 • oefening 3: multiple choice oefening waarin je moet bepalen of een zin bedrijvend of lijdend is
 • oefening 4: multiple choice oefening waarin je moet bepalen of een zin bedrijvend of lijdend is
 • oefening 5: multiple choice oefening waarin je moet bepalen of een zin bedrijvend of lijdend is
 • oefening 6: multiple choice oefening waarin je moet bepalen of een zin bedrijvend of lijdend is
 • oefening 7: multiple choice oefening waarin je moet bepalen of een zin bedrijvend of lijdend is
 • oefening 8: vier oefeningen met het herkennen van lijdende en bedrijvende vorm

Oefenen met de keuze tussen een bedrijvende of lijdende vorm

 • oefening 1: vul de bedrijvende of lijdende vorm in van het werkwoord in de simple present
 • oefening 2: vul de bedrijvende of lijdende vorm in van het werkwoord in de simple past
 • oefening 3: twee oefeningen waarvan 1 een multiple choice oefening waarin je moet kiezen tussen het gebruik van een bedrijvende of lijdende vorm in de simple past
 • oefening 4: vul de bedrijvende of lijdende vorm in van het werkwoord in de present perfect
 • oefening 5: vul de bedrijvende of lijdende vorm in van het werkwoord in de toekomende tijd
 • oefening 6: vul de bedrijvende of lijdende vorm in van het werkwoord in (verschillende tijden)
 • oefening 7: vul de bedrijvende of lijdende vorm in van het werkwoord in (verschillende tijden)

Nuttige pagina’s

 • lijst onregelmatige werkwoorden
 • oefeningen met de Simple Present Passive (The house is built.)
 • oefeningen met de Simple Past Passive (The house was built.)
 • oefeningen met de Continuous Passive (The house is/was being built.)
 • oefeningen met de Perfect Passive (The house has/had been built.)
 • oefeningen met Future en Modal Passive (The house will be built. / The house may have been built.)
 • oefeningen met de lijdende vorm in verschillende tijden
 • oefeningen met de Personal Passive (She is known to have built a house.)
 • oefeningen met de Double Object Passive (She was given a house / A house was given)