wanneer gebruik je de Simple Past

 • als een handeling of gebeurtenis in het verleden afgesloten werd (I saw him yesterday.)
  signaalwoorden: yesterday, …….. ago, when …., last week / month / year, in 2018 (het gaat in alle gevallen om een tijdstip in het verleden)
 • voor een gewoonte in het verleden (She always walked to school)

wanneer gebruik je de Past Continuous

 • iets was aan de gang op een bepaald moment in het verleden (I was having a bath at eight.)
 • iets was aan de gang in het verleden en werd onderbroken. Het is onduidelijk of de handeling voltooid werd. (I was having a bath when the phone rang.)
 • bij beschrijvingen (I was sitting in my chair, and I was quietly reading my newspaper, when suddenly there was a knock on the back door.)
 • je wilt irritatie uitdrukken over een terugkerende gewoonte in het verleden (you were always smoking inside!)


LET OP: De continuous wordt alleen gebruikt bij werkwoorden die een zekere duur uitdrukken en die handelingen beschrijven waarover je zelf controle hebt . De continuous gebruik je dus niet bij

 • werkwoorden die een zintuiglijke waarneming uitdrukken (see, hear, feel, etc.)
 • werkwoorden die gevoelens en emoties uitdrukken (love, hate, fear, hate, etc.)
 • werkwoorden die bezit uitdrukken (own, possess, etc.)
 • werkwoorden die begrip, herinnering, voorkeur, kennis uitdrukken (mean, know, believe, forget, understand, appreciate, etc.)

Oefeningen

Oefenen met de Simple Past (he went) en de Past Continuous (he was going) (elementary)

 • oefening 1: invuloefening met de simple past en de past continuous
 • oefening 2: invuloefening met de simple past en de past continuous
 • oefening 3: invuloefening met de simple past en de past continuous
 • oefening 4: invuloefening met de simple past en de past continuous
 • oefening 5: multiple choice oefening met de simple past en de past continuous

Oefenen met de Simple Past (he went) en de Past Continuous (he was going) (intermediate)

 • oefening 6: invuloefening met de simple past en de past continuous
 • oefening 7: invuloefening met de simple past en de past continuous
 • oefening 8: invuloefening met de simple past en de past continuous
 • oefening 9: multiple choice oefening met de simple past en de past continuous
 • oefening 10: invuloefening met de simple past en de past continuous
 • oefening 11: invuloefening met de simple past en de past continuous
 • oefening 12: invuloefening met de simple past en de past continuous
 • oefening 13: invuloefening met de simple past en de past continuous
 • oefening 14: invuloefening met de simple past en de past continuous

Nuttige pagina’s