Oefen je grammatica voor de toets Unit 7 klas 2 blue label

Oefenen met de Simple Past en Present Perfect (I went en I have gone)

 • oefening 1: multiple choice over het gebruik van simple past – present perfect
 • oefening 2: multiple choice over het gebruik van simple past – present perfect
 • oefening 3: invuloefening over het gebruik van simple past – present perfect
 • oefening 4: multiple choice over het gebruik van simple past – present perfect
 • oefening 5: multiple choice over het gebruik van simple past – present perfect

Oefenen met het verschil tussen for en since

 • oefening 1: multiple choice over het gebruik van for en since

Oefenen met will, won’t en shall, shan’t 

Oefeningen met de gerund (going

Oefenen met some en any

 • oefening 1: invuloefening met something, anything, someone, anyone, somewhere, anywhere
 • oefening 2: invuloefening met anybody / somebody / nobody (not anyone / someone / any-one)
 • oefening 3: invuloefening o.a. over het verschil tussen some en any in vragen
 • oefening 4: invuloefening o.a. over het verschil tussen some en any in vragen
 • oefening 5: multiple choice met any en some

Oefenen met my / mine / of mine, etc.

 • oefening 1: verschillende oefeningen met my, mine, of mine, etc.
 • oefening 2: multiple choice met I, me, my, mine, myself etc.
 • oefening 3: multiple choice met I, me, my, mine, myself etc.
 • oefening 4: multiple choice met my, mine, etc.
 • oefening 5: multiple choice met my, mine, etc.

Oefenen met het hele werkwoord, verleden tijd en het voltooid deelwoord van het onregelmatige werkwoord (gowentgone).

Vul de vormen in een tabel in

 • oefening 1: invuloefening met de verleden tijd en voltooid deelwoord van onregelmatige werkwoorden
 • oefening 2: invuloefening met de verleden tijd en voltooid deelwoord van onregelmatige werkwoorden
 • oefening 3: invuloefening met het hele werkwoord, de verleden tijd en voltooid deelwoord van onregelmatige werkwoorden

Oefen je woordjes met de gecontroleerde WRTS-lijsten van ThiemeMeulenhoff.