Oefen je grammatica voor de toets Unit 5 klas 3 yellow label

Oefenen met will, won’t en shall, shan’t 

Oefenen met some en any

 • oefening 1: multiple choice oefening met some en any
 • oefening 2: multiple choice oefening met some en any
 • oefening 3: multiple choice oefening met some en any
 • oefening 4: invuloefening met something, anything, someone, anyone, somewhere, anywhere
 • oefening 5: invuloefening met anybody / somebody / nobody (not anyone / someone / anyone)

Oefenen met de bezitsvorm: ‘s / s’ /  / of 

 • oefening 1: Vul de ‘s, de s’ of de  in.
 • oefening 2: multiple choice met de ‘s, de s’ of de ‘.
 • oefening 3: multiple choice met de ‘s en of
 • oefening 4: maak zinnetjes met ‘s en of
 • oefening 5: multiple choice met de spelling van de bezitsvorm

Oefenen met can en can’t 

 • oefening 1: multiple choice oefening met can en can’t
 • oefening 2: multiple choice oefening met can en can’t
 • oefening 3: invuloefening met can en can’t
 • oefening 4: invuloefening met can en can’t
 • oefening 5: multiple choice oefening met can en can’t

Oefenen met and, but en because

 • oefening 1: invuloefening met and en but 
 • oefening 2: multiple choice met and, but en because
 • oefening 3: multiple choice oefening met and, but, so en because
 • oefening 4: invuloefening met and, but, so en because

Oefen je woordjes met de gecontroleerde WRTS-lijsten van ThiemeMeulenhoff.
Oefen je zinnen met de ongecontroleerd lijsten van Woordjesleren.