wanneer gebruik je de Past Perfect

 • voor een actie of handeling die al voltooid was op een moment in het verleden. (I had washed the car.)
 • voor een periode die in het verleden begon en tot een moment in het verleden doorging of net daarvoor stopte (I had been ill for a week when the antibiotics finally kicked in.)
 • om de volgorde van gebeurtenissen in het verleden aan te geven: de Past Perfect (had seen) gebeurde eerder dan de Simple Past (told) (I told him yesterday I had seen him on the train the day before.)

wanneer gebruik je de Past Perfect Continuous

 • voor een actie of handeling in het verleden die onvoltooid is en die doorgaat tot het moment van spreken of erna. (I had been washing the car.) (Het is duidelijk dat ik daarnet de auto aan het wassen was maar het is onduidelijk of ik er klaar mee ben)
 • voor een periode die ergens in het verleden begon en die ook op een moment in het verleden doorging of net daarvoor stopte (It was now ten and I was really fed up because I had been waiting for two hours already.)
  voor een schijnbaar voortdurende en herhaaldelijke actie waarbij het aantal keren dat de actie plaatsvindt niet wordt genoemd (Elisa had been ringing him since breakfast.)

LET OP: De continuous wordt alleen gebruikt bij werkwoorden die een zekere duur uitdrukken en die handelingen beschrijven waarover je zelf controle hebt . De continuous gebruik je dus niet bij

 • werkwoorden die een zintuiglijke waarneming uitdrukken (see, hear, feel, etc.)
 • werkwoorden die gevoelens en emoties uitdrukken (love, hate, fear, hate, etc.)
 • werkwoorden die bezit uitdrukken (own, possess, etc.)
 • werkwoorden die begrip, herinnering, voorkeur, kennis uitdrukken (mean, know, believe, forget, understand, appreciate, etc.)

Oefeningen

Oefenen met de Past Perfect (I had gone) en de Past Perfect Continuous (I had been going)

 • oefening 1: invuloefening met de past perfect en de past perfect continuous
 • oefening 2: invuloefening en uitleg van en met de past perfect en de past perfect continuous
 • oefening 3: invuloefening met de past perfect en de past perfect continuous
 • oefening 4: invuloefening met de past perfect en de past perfect continuous
 • oefening 5: twee oefeningen over de vorm en gebruik van met de past perfect en de past perfect continuous
 • oefening 6: invuloefening met de past perfect en de past perfect continuous

Nuttige pagina’s

 • oefeningen met de Past Perfect (I had gone)
 • oefeningen met de Past Perfect Continuous (I had been going)