wanneer gebruik je de Present Perfect

 • voor een periode die in het verleden is begonnen, tot nu doorgaat en waarschijnlijk nog langer zal duren (I have been ill for a week.)
  signaalwoorden: for, since, always, lately, recently
 • voor recente acties die afgelopen zijn maar niet duidelijk wanneer en die nog betrekking hebben op het heden.  (I have washed the car. (resultaat: Hij is schoon)).
 • voor acties die net afgelopen zijn (We have just missed the bus.)
  signaalwoord: just
 • voor een periode waarin acties herhaaldelijk gebeurden en die nog steeds niet is afgelopen (Elisa has already rung him four times this morning.)
  signaalwoorden: this morning / afternoon / evening / week etc. / ever / never / always / occasionally / often / several times / It’s / This is the first / second time etc

wanneer gebruik je de Present Perfect Continuous

 • voor een actie die in het verleden is begonnen, tot nu doorgaat en die net afgelopen is of waarschijnlijk nog langer zal duren (I have been swimming. (= my hair is still wet) / I have been waiting for two hours already.)
  signaalwoorden: for, since, always, lately, recently (de present perfect continuous kan dit soort actie ook zonder een tijdsaanduiding uitdrukken)
 • voor een schijnbaar voortdurende en herhaaldelijke actie waarbij het aantal keren dat de actie plaatsvindt niet wordt genoemd (Elisa has been ringing him since breakfast. He must have turned his phone off.)

LET OP: De continuous wordt alleen gebruikt bij werkwoorden die een zekere duur uitdrukken en die handelingen beschrijven waarover je zelf controle hebt . De continuous gebruik je dus niet bij

 • werkwoorden die een zintuiglijke waarneming uitdrukken (see, hear, feel, etc.)
 • werkwoorden die gevoelens en emoties uitdrukken (love, hate, fear, hate, etc.)
 • werkwoorden die bezit uitdrukken (own, possess, etc.)
 • werkwoorden die begrip, herinnering, voorkeur, kennis uitdrukken (mean, know, believe, forget, understand, appreciate, etc.)

Oefeningen

Oefenen met de Present Perfect (I have gone) en de Present Perfect Continuous (I have been going)

Nuttige oefeningen

 • oefeningen met de Present Perfect (I have gone)
 • oefeningen met de Present Perfect Continuous (I have been going)