Vorm en gebruik

Hoe ziet een constructie met ‘to be going to’ eruit en wanneer gebruik je hem?

vorm

be (am/are/is) + going to + heel werkwoord (I am going to get back to work.)

gebruik

  • een voornemen in de toekomst (je hebt iets besloten en je gaat het in de toekomst uitvoeren (I am going to clean my room.)
  • een voorspelling gebaseerd op aanwijzingen (Look at those clouds. It’s going to rain.)

Oefeningen

de vorm van to be going to

  • oefening 1: invuloefening met to be going to in een bevestigende zin
  • oefening 2: invuloefening met ontkennende zinnen
  • oefening 3: invuloefening met bevestigende, ontkennende en vragende zinnen
  • oefening 4: invuloefening met bevestigende, ontkennende en vragende zinnen
  • oefening 5: invuloefening met bevestigende zinnen

Future Simple en to be going to + heel werkwoord

Nuttige pagina’s