Vorm

bevestigende/ontkennende/vragende zinnen

3e persoon enkelvoud (has + voltooid deelwoord) : he/she/it has worked / has not worked / hasn’t worked / has he/she/it worked?

andere personen (have + voltooid deelwoord) : I/you/we/they have worked  / have not worked / haven’t worked / have I/you/we/they worked?

Oefeningen

Oefenen met de Present Perfect (I have gone)

 • oefening 1: vul de juiste vorm in (bevestigende zinnen)
 • oefening 2: vul de juiste vorm in (bevestigende zinnen)
 • oefening 3: vul de juiste vorm in (bevestigende zinnen)
 • oefening 4: invuloefening met vragen, ontkenningen en bevestigende zinnen
 • oefening 5: invuloefening met vragen, ontkenningen en bevestigende zinnen
 • oefening 6: multiple choice oefening met have of has
 • oefening 7: maak bevestigende zinnen
 • oefening 8: maak ontkennende zinnen
 • oefening 9: maak vragen
 • oefening 10: invuloefening met vragen, ontkenningen en bevestigende zinnen
 • oefening 11: invuloefening met bevestigende zinnen
 • oefening 12: zet de simple present om in de present perfect
 • oefening 13: multiple choice oefening met signaalwoorden.

Nuttige pagina’s