Oefen je grammatica voor de toets Unit 4 klas 1 blue label (t)/havo/vwo

Oefenen met de simple present (I go, he goes) in een bevestigende zin

 • oefening 1: multiple choice met de simple present
 • oefening 2: invuloefening met de simple present
 • oefening 3: multiple choice met de vormen van de simple present (go of goes)

Oefenen met ja/nee vragen (do you go? en does he go?)

 • oefening 1: ja/nee vragen maken met to do in de Simple Present
 • oefening 2: ja/nee vragen maken met to do  in de Simple Present

Oefenen met do en does

 • oefening 1: multiple choice met do en does
 • oefening 2: multiple choice met do en does
 • oefening 3: multiple choice met do, does, don’t en doesn’t

Oefenen met werkwoorden in bevestigende, vragende en ontkennende zinnen in de Simple Present (He goes, He doesn’t go, Does he go?)

 • oefening 1: invuloefeningen met bevestigende zinnen in de Simple Present (elementary)
 • oefening 2: verschillende oefeningen met de Simple Present
 • oefening 3: verschillende oefeningen met de Simple Present

Oefenen met to be going to

 • oefening 1: invuloefening met to be going to in een bevestigende zin
 • oefening 2: invuloefening met to be going to in een ontkennende zin
 • oefening 3: invuloefening met to be going to in een bevestigende, ontkennende en vragende zinnen
 • oefening 4: invuloefening met to be going to in een bevestigende, ontkennende en vragende zinnen

Oefenen met korte antwoorden (Are you tired? Yes, I am / No, I’m not)

 • oefening 1: invuloefening met de tegenwoordige tijd van have 
 • oefening 2: invuloefening met de tegenwoordige tijd van be
 • oefening 3: invuloefening met de tegenwoordige tijd van can
 • oefening 4: invuloefening met de tegenwoordige tijd van be, have, do en can
 • oefening 5: invuloefening met de tegenwoordige tijd van be, have, do en can
 • oefening 6: invuloefening met de tegenwoordige tijd van be, have en can

Oefenen met de gebiedende wijs (Go en Don’t go)

 • oefening 1: multiple choice met de gebiedende wijs
 • oefening 2: multiple choice met de gebiedende wijs
 • oefening 3: invuloefening met de gebiedende wijs
 • oefening 4: invuloefening met de gebiedende wijs
 • oefening 5: invuloefening met de gebiedende wijs

Oefenen met some en any

 • oefening 1: invuloefening met some en any
 • oefening 2: multiple choice oefening met some en any
 • oefening 3: multiple choice oefening met some en any
 • oefening 4: multiple choice oefening met some en any
 • oefening 5: multiple choice oefening met some en any

Oefenen met de plaats van het bijwoord dat aangeeft hoe vaak iets gebeurt (frequentie) zoals always, never, usually, still, etc

 • oefening 1: herschrijf zinnen met het bijwoord op de juiste plek
 • oefening 2: drie invuloefeningen: herschrijf zinnen met de bijwoord op de juiste plek, verbeter foute zinnen en plaats woorden in de juiste volgorde.
 • oefening 3: twee invuloefeningen: plaats de bijwoorden op volgorde van frequentie (hoe vaak iets voorkomt) en herschrijf zinnen met de bijwoord op de juiste plek
 • oefening 4: multiple choice oefening met bijwoorden van frequentie

Oefen je woordjes met de gecontroleerde WRTS-lijsten van ThiemeMeulenhoff.