Vorm

vormvoorbeeld
bevestigendI/he/she/it was + tegenwoordig deelwoord
you/we/they were + tegenwoordig deelwoord
She was drinking tea.
ontkennend (+ NOT) I/he/she/it was not/wasn’t + tegenwoordig deelwoord
you/we/they were not/weren’t + tegenwoordig deelwoord
She wasn’t drinking tea.
vragend (+ ?)was I/he/she/it + tegenwoordig deelwoord ? 
were you/we/they + tegenwoordig deelwoord?
Was she drinking tea?

Oefeningen

Oefenen met de vorm van de Past Continuous of Past Progressive (I was going) (elementary)

Nuttige oefeningen

  • oefeningen met was / were 
  • oefeningen met de Present Continuous of Present Progressive (I am going)
  • oefeningen met de Simple Past (I went) en de Past Continuous (I was going)