hoofdtelwoorden

0 zero (graden), nought (na decimaal teken), nil (voetbal- of rugbystand), O (bij reeksen nummers), love (tennis)
1 one 11 eleven 21 twentyone 31 thirtyone
2 two 12 twelve 22 twentytwo 31 thirtytwo
3 three 13 thirteen 23 twentythree 33 thirtythree
4 four 14 fourteen 24 twentyfour 40 forty
5 five 15 fifteen 25 twentyfive 50 fifty
6 six 16 sixteen 26 twentysix 60 sixty
7 seven 17 seventeen 27 twentyseven 70 seventy
8 eight 18 eighteen 28 twentyeight 80 eighty
9 nine 19 nineteen 29 twentynine 90 ninety
10 ten 20 twenty 30 thirty 100 a/one hundred
            1,000 a/one thousand
            1,000,000 a/one million
 • als het om een hoofdtelwoord van meer dan 3 cijfers gaat, schrijf je in het Engels and voor de tientallen (10, 20, 30 etc) en eenheden (1,2,3 etc)
  231 = two hundred and thirty-one
  401 = four hundred and one
 • waar we in het Nederland een komma in cijfers gebruiken, gebruikt men in het Engels een punt en omgekeerd
  NE 25,6 = EN 25.6 (twenty-five point six)
  NE 1.001 = EN 1,001 (one thousand and one)
 • let op het streepje tussen de tientallen (10, 20, 30 etc) en de eenheden (1,2,3, etc)
  twentyeight
1st first 11th eleventh 21st twentyfirst 31st thirtyfirst
2nd second 12th twelfth 22nd twentysecond 32nd thirtysecond
3rd third 13th thirteenth 23rd twentythird 33rd thirtythird etc.
4th fourth 14th fourteenth 24th twentyfourth 40th fortieth
5th fifth 15th fifteenth 25th twentyfifth 50th fiftieth
6th sixth 16th sixteenth 26th twentysixth 60th sixtieth
7th seventh 17th seventeenth 27th twentyseventh 70th seventieth
8th eighth 18th eighteenth 28th twentyeighth 80th eightieth
9th ninth 19th nineteenth 29th twentyninth 90th ninetieth
10th tenth 20th twentieth 30th thirtieth 100th hundredth
            1,000th thousandth
            1,000,000th millionth

rangtelwoorden

datum

dagen van de week Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
maanden van het jaar January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
 • dagen van de week en maanden van het jaar worden in het Engels met een hoofdletter geschreven

de datum schrijven

May 28, 2020 28 May 2020
May 28th, 2020 28th May 2020

de datum zeggen

May the twenty-eighth two thousand and twenty the twenty-eighth of May two thousand and twenty

Oefeningen

Oefenen met hoofdtelwoorden 1-100

 • oefening 1: schrijf de geschreven hoofdtelwoorden als getallen op (1-100)
 • oefening 2: schrijf de hoofdtelwoorden 1-30 als woorden op
 • oefening 3: schrijf de hoofdtelwoorden (1-20) en de tientallen (10, 20, 30, etc) als woorden op
 • oefening 4: invuloefening over de hoofdtelwoorden 1-12
 • oefening 5: invuloefening over de hoofdtelwoorden 10-100
 • oefening 6: spelletje waarbij je de geschreven hoofdtelwoorden 1-100 moet herkennen

Oefenen met hoofdtelwoorden 1-1000000

 • oefening 1: invuloefening met hoofdtelwoorden 1-1000000 (bepaal zelf of je nummers tot 10, 20, 100, 1000 of 1000000 uitschrijft)

Oefenen met rangtelwoorden

 • oefening 1: invuloefening met rangtelwoorden 1-7
 • oefening 2: verschillende oefeningen met de rangtelwoorden 1-10
 • oefening 3: invuloefening met rangtelwoorden 1-20
 • oefening 4: invuloefening met de rangtelwoorden 1-40
 • oefening 5: invuloefening met het schrijven van rangtelwoorden 1-1000000 (bepaal zelf of je nummers tot 10, 20, 100, 1000 of 1000000 uitschrijft)

Oefenen met de datum

 • oefening 1: kies de juiste dag en de datum (met uitleg van antwoorden)
 • oefening 2: schrijf de datum in het Engels uit (rangtelwoord en maand) 
 • oefening 3: luister naar de audio en kies de juiste datum
 • oefening 4: invuloefening met de datum
 • oefening 5: invuloefening met de datum

Nuttige pagina