Oefenen met bezittelijke voornaamwoorden of possessive pronouns (my/mine/of mine, etc.) in het Engels.

Oefenen met I/my, you/your, he/his, she/her, etc.

 • oefening 1: multiple choice met I/my, you/your, he/his, she/her, etc.
 • oefening 2: multiple choice met my, your, his, her, his, our, their
 • oefening 3: sleur en pleur met I/my, you/your, he/his, she/her, etc.
 • oefening 4: invuloefening met my, your, his, her, his, our, their
 • oefening 5 twee multiple choice oefeningen met my, your, his, her, his, our, their
 • oefening 6: twee oefeningen met my, your, his, her, his, our, their
 • oefening 7: multiple choice oefening met my, your, his, her, his, our, their
 • oefening 8: verschillende oefeningen met my, your, his, her, his, our, their

Oefenen met my / mine / of mine, etc.

 • oefening 1: verschillende oefeningen met my, mine, of mine, etc.
 • oefening 2: multiple choice met I, me, my, mine, myself, etc.
 • oefening 3: multiple choice met I, me, my, mine, myself, etc.
 • oefening 4: multiple choice met my, mine, etc.
 • oefening 5: multiple choice met my, mine, etc.
 • oefening 6: twee invuloefeningen met my, mine, etc.
 • oefening 7: multiple choice oefening met my en mine, etc.
 • oefening 8: multiple choice oefening met Imy en mine, etc.
 • oefening 9: multiple choice oefening met mine, yours, etc.

Misschien vind je onderstaande pagina’s met oefeningen nuttig:

 • oefeningen met aanwijzende voornaamwoorden – Demonstrative pronouns (this / that / these / those)
 • oefeningen met betrekkelijke voornaamwoorden – Relative pronouns (who(m)/ whose/ which/ that, etc)
 • oefeningen met persoonlijke voornaamwoorden – Personal pronouns (I/ me/ you/ he/ him, etc.)
 • oefeningen met vragende voornaamwoorden – Interrogative pronoun (who, what, which, etc.)
 • oefeningen met wederkerende voornaamwoorden – Reflexive pronouns (myself/ yourself, etc)