Oefenen met de Simple Present op verschillende manieren

Oefenen met de Simple Present (I go, he goes) in een bevestigende zin (elementary)

Oefenen met ja/nee vragen (do you go? en does he go?) (elementary)

Oefenen met do en does (elementary)

  • oefening 1: multiple choice met do en does
  • oefening 2: multiple choice met do en does
  • oefening 3: multiple choice met do, does, don’t en doesn’t
  • oefening 4: multiple choice met don’t en doesn’t
  • oefening 5: multiple choice met do, does, don’t en doesn’t

Oefenen met werkwoorden in bevestigende, vragende en ontkennende zinnen in de Simple Present Tense (He goes, He doesn’t go, Does he go?)

Misschien vind je onderstaande pagina’s met oefeningen nuttig:

  • oefeningen met am, is en are
  • oefeningen met de Simple Present (I go) en Present Continuous (I am going)
  • oefeningen met korte ja/nee antwoorden in de tegenwoordige tijd