Vorm

  bevestigend ontkennend (+ NOT) vragend (+ ?)
3e persoon enkelvoud he/she/it works he/she/it doesn’t work does he/she/it work?
andere personen I/you/we/they work  I/you/we/they don’t work   do I/you/we/they work?

 Oefeningen

Oefenen met de Simple Present (I go, he goes) in een bevestigende zin (elementary)

Oefenen met ja/nee vragen (do you go? en does he go?) (elementary)

Oefenen met do en does (elementary)

  • oefening 1: multiple choice met do en does
  • oefening 2: multiple choice met do en does
  • oefening 3: multiple choice met do, does, don’t en doesn’t
  • oefening 4: multiple choice met don’t en doesn’t
  • oefening 5: multiple choice met do, does, don’t en doesn’t

Oefenen met werkwoorden in bevestigende, vragende en ontkennende zinnen in de Simple Present Tense (He goes, He doesn’t go, Does he go?)

 Nuttige pagina’s

  • oefeningen met am, is en are
  • oefeningen met de Simple Present (I go) en Present Continuous (I am going)
  • oefeningen met korte ja/nee antwoorden in de tegenwoordige tijd