Je gebruikt ‘s / of  om in het Engels bezit aan te duiden.

Vorm

‘s
  • bij zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud
  • bij zelfstandige naamwoorden in het meervoud die niet eindigen op een -s
  • bij samenstellingen achter het laatste woord
  • the girl’s earring, a child’s toy
  • women’s clothing, a children’s hospital
  • his mother-in-law’s house
bij zelfstandige naamwoorden in het meervoud die eindigen in –s ladiesshoes, a students union
‘s bij namen die eindigen op –s Mrs Jones car / Mrs Jones‘s car

Gebruik

‘s bij personen, dieren John‘s phone, the dog‘s bone
  schepen, boten the ship‘s surgeon
  tijdsaanduidingen yesterday‘s paper, in four years time
  aanduidingen van plaats (met weglating van tweede zelfstandige naamwoord) the butcher‘s, Claridge‘s, Ann‘s
of bij dingen the leg of the table
  bij mensen als het een lange zin betreft the address of the couple we met in Thailand last year
‘s / of andere voertuigen the train‘s brakes / the brakes of the train
  organisaties the government‘s policy / the policy of the government

Oefeningen

Oefenen met de Engelse bezitsvorm: ‘s of s’

Oefenen met de Engelse bezitsvorm: ‘s / s’ /  / of 

Nuttige pagina’s

  • oefeningen met bezittelijke voornaamwoorden – possessive pronouns (my/ mine/ of mine etc.)
  • oefeningen met telbare en ontelbare zelfstandige naamwoorden / enkelvoud en meervoud