Je gebruikt ‘s / of  om in het Engels bezit aan te duiden.

Vorm

‘s
  • bij zelfstandige naamwoorden in het enkelvoud
  • bij zelfstandige naamwoorden in het meervoud die niet eindigen op een -s
  • bij samenstellingen achter het laatste woord
  • the girl’s earring, a child’s toy
  • women’s clothing, a children’s hospital
  • his mother-in-law’s house
bij zelfstandige naamwoorden in het meervoud die eindigen in –sladiesshoes, a students union
‘sbij namen die eindigen op –sMrs Jones car / Mrs Jones‘s car

Gebruik

‘sbij personen, dierenJohn‘s phone, the dog‘s bone
 schepen, botenthe ship‘s surgeon
 tijdsaanduidingenyesterday‘s paper, in four years time
 aanduidingen van plaats (met weglating van tweede zelfstandige naamwoord)the butcher‘s, Claridge‘s, Ann‘s
ofbij dingenthe leg of the table
 bij mensen als het een lange zin betreftthe address of the couple we met in Thailand last year
‘s / ofandere voertuigenthe train‘s brakes / the brakes of the train
 organisatiesthe government‘s policy / the policy of the government

Oefeningen

Oefenen met de Engelse bezitsvorm: ‘s of s’

Oefenen met de Engelse bezitsvorm: ‘s / s’ /  / of 

Nuttige pagina’s

  • oefeningen met bezittelijke voornaamwoorden – Possessive pronouns (my/ mine/ of mine etc.)
  • oefeningen met telbare en ontelbare zelfstandige naamwoorden / enkelvoud en meervoud