Engels oefenen in het Engels Klaslokaal: grammatica

Klik op de links om te oefenen met grammatica

 Oefenen met 1 tijd

Oefenen met 2 tijden

Oefenen met meerdere tijden

Oefenen met hulpwerkwoorden

Oefenen met de toekomende tijden

Oefen met de lijdende vorm:

Oefenen met overige grammaticale onderwerpen, zoals