Oefeningen

will, would, shall en should

  • oefening 1: multiple choice oefening met will, would, shall en should
  • oefening 2: multiple choice oefening met will, would, shall en should
  • oefening 3: multiple choice oefening met will, would, shall en should

Nuttige pagina’s

  • oefeningen met will, won’t, shall, shan’t
  • oefeningen met de toekomende tijd (Future Simple, be going to, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future Continuous, Simple Present, Present Continuous)
  • oefeningen met modaliteiten: in staat zijn, toestemming, waarschijnlijkheid, logische gevolgtrekking, noodzakelijkheid, verzoek en verplichting
  • oefeningen met if-zinnen (voorwaarde)