In deze interactieve les ga je je Engelse kijk- en luistervaardigheid oefenen door te kijken en luisteren naar Hans Roslings TED Talk over The magic washing machine.

ERK niveau: B1/B2
tijd: ± 15 minutes

Vragen

De vragen zijn begripsvragen (multiple choice en cloze). De vragen zijn in het Engels.

Wie is Hans Rosling

Wat was de grootste uitvinding van de industriële revolutie? Hans Rosling beweert dat het de wasmachine was. Met behulp van nieuw ontworpen grafieken van Gapminder laat Rosling ons zien hoe magie met behulp van economische groei en elektriciteit een saaie wasdag omtovert tot een dag gevuld met intellectuele activiteiten zoals lezen. Meer informatie over Hans Rosling (bron: www.ted.com/speakers)

Wat is TED

TED is een organisatie zonder winstoogmerk die zich erop toelegt ideeën te verspreiden, meestal in de vorm van korte, krachtige toespraken (18 minuten of minder). TED begon in 1984 als een conferentie waar de thema’s Technology, Entertainment en Design samenkwamen. Vandaag de dag komen echter bijna alle onderwerpen aan bod — van wetenschap tot business en mondiale problemen — in meer dan 100 talen.
(bron: TED: our organization)