Future Perfect Continuous

Vorm en gebruik

Hoe ziet de Future Perfect Continuous eruit en wanneer gebruik je hem?

vorm

will have been + tegenwoordig deelwoord (By the end of this year we will have been working for the same firm for twenty years.)

gebruik

  • een handeling duurt een bepaalde tijd tot een specifiek tijdstip in de toekomst, waarbij de nadruk ligt op de lengte van de handeling (In May the gym teacher will have been teaching at this school for seven years.)

Oefenen met de vorm van Future Perfect Continuous (I will have been going)

Oefenen met de Future Perfect Continuous (I will have been going)

en de Future Continuous (I will be going)

Oefenen met de Future Perfect Continuous (I will have been going) en de Future Perfect (I will have gone)

Misschien vind je onderstaande pagina’s met oefeningen nuttig: