Past Perfect

Vorm

bevestigende/ontkennende/vragende zinnen

had + voltooid deelwoord : had worked / had not worked / hadn’t worked / had I/you/he/she/it/we/they worked?

Oefeningen

Oefenen met de Past Perfect (he had gone)

Misschien vind je onderstaande pagina’s met oefeningen nuttig:

  • oefeningen met de Simple Past (I went) en de Past Perfect (I had gone)
  • oefeningen met de Past Perfect (I had gone) en de Past Perfect Continuous (I had been going)
  • oefeningen met de onregelmatige werkwoorden

past perfect