Future Perfect

Vorm en gebruik

Hoe ziet de Future Perfect eruit en wanneer gebruik je hem?

vorm

1e persoon: will/shall + have + voltooid deelwoord (You will have received payment by the end of this month.)
andere personen: will + have + voltooid deelwoord

gebruik

iets zal voor een bepaald punt in de toekomst voltooid of klaar zijn (I’ll have finished my tasks by 3 o’clock.)

signaalwoord

tijdsaanduiding die begint met by (by the end of this month, by that time, by then, by three o’clock, etc.)

Oefeningen met de vorm van de Future Perfect (I will have gone)

Oefenen met de Future Perfect (I will have gone) en de Future Simple (I will go)

  • oefening 1: multiple choice oefening
  • oefening 2: multiple choice oefening
  • oefening 3: invuloefening met de future perfect en de future simple (I will go)

Oefenen met de Future Perfect (I will have gone) en de Future Continuous (I will be going)

Oefenen met de Future Perfect (I will have gone) en de Future Perfect Continuous (I will have been going)

Misschien vind je onderstaande pagina’s met oefeningen nuttig: