Hoe ziet de Future Perfect eruit en wanneer gebruik je hem?

vorm

1e persoon: will/shall + have + voltooid deelwoord (You will have received payment by the end of this month.)
andere personen: will + have + voltooid deelwoord

gebruik

iets zal voor een bepaald punt in de toekomst voltooid of klaar zijn (I’ll have finished my tasks by 3 o’clock.)

signaalwoord

tijdsaanduiding die begint met by (by the end of this month, by that time, by then, by three o’clock, etc.)

oefeningen

vorm van de Future Perfect

Future Perfect en Future Simple

I will have workedfuture perfect: iets zal voor een bepaald punt in de toekomst voltooid of klaar zijn I will work – future simple: neutrale toekomst: iets dat sowieso gaat gebeuren / spontane beslissing (op het moment van spreken) / menen, hopen, denken of iets aannemen over de toekomst
  • oefening 1: multiple choice oefening
  • oefening 2: multiple choice oefening
  • oefening 3: invuloefening met de future perfect en de future simple (I will go)

Future Perfect en Future Continuous

I will have workedfuture perfect: iets zal voor een bepaald punt in de toekomst voltooid of klaar zijn I will be workingfuture continuous: iets is voor een tijdstip in de toekomst begonnen en zal na dat tijdstip waarschijnlijk nog doorgaan / toekomst zonder een voornemen vooraf: iets zal gebeuren bij een normale gang van zaken

Future Perfect en Future Perfect Continuous

I will have workedfuture perfect: iets zal voor een bepaald punt in de toekomst voltooid of klaar zijn I will have been workingfuture perfect continuous: een handeling duurt een bepaalde tijd tot een specifiek tijdstip in de toekomst waarbij nadruk ligt op de lengte van de handeling

nuttige pagina’s